Opnieuw goed door audit Tüv Nederland

Ook dit jaar hebben we de audit van Tüv Nederland gehad als onderdeel van het Blik op Werk keurmerk. De complete bedrijfsvoering is doorgelicht. Processen, dossiers, resultaten, kwaliteitshandboek, managen van klachten, klachtenprocedures, algemene voorwaarden, waarborging privacy. Voor het zesde jaar zijn er opnieuw geen afwijkingen geconstateerd. Onder een afwijking wordt verstaan, het niet voldoen aan een eis, waarbij een eis omschreven wordt als de behoefte of verwachting die kenbaar gemaakt, vanzelfsprekend of dwingend voorgeschreven is. Referentie: NEN-EN-ISO 9000 (nl), kwaliteitsmanagementsystemen – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst (ISO 9000:2005).

We ervaren de audit als een cadeautje met een aantal tips om onze organisatie steeds verder te verbeteren en te optimaliseren.