Outplacement

Outplacement is hét instrument om in te zetten als u als werkgever afscheid moet nemen van een of meerdere van uw medewerkers. Als outplacementbureau zorgen wij voor een op maat ontwikkeld outplacementtraject zodat uw medewerker effectief en constructief aan een nieuwe toekomst kan werken. Er zijn vele outplacamentbureaus, wij onderscheiden ons doordat iedere medewerker al vanaf de intake een vaste coach heeft die het volledige traject uw werknemer begeleidt bij het zetten van een nieuwe stap in zijn of haar loopbaan. Het outplacementtraject wordt geheel afgestemd op de persoon en zijn talenten en draagt bij om zo snel mogelijk passend werk te vinden. Hiervoor maken we gebruik van het ‘Talentenkompas’ met JobSearchEngine en het Werkkompas. Daarnaast hebben we een speciaal outplacementprogramma 50+ ontwikkeld waarbij de deelnemer een senior coach tot zijn beschikking heeft.

U wordt begeleid door een geregistreerd Noloc Erkend Loopbaanprofessional. Klik hier voor meer informatie.

Outplacement – Individueel | Groep

Naast individueel outplacement bieden wij de mogelijkheid van groepsoutplacement voor medewerkers die collectief hun baan verliezen; maximale groepsgrootte 12 personen. Hierbij maken we gebruik van de voordelen van het individuele maatwerk met de toegevoegde waarde van interactie en groepsdynamiek. Groepsoutplacement is een sterk instrument om medewerkers collectief en op zorgvuldige wijze te ondersteunen en te begeleiden naar een nieuwe toekomst.

Het ‘Talentenkompas’ kent de volgende fases:

 • Verwerking; hoe om te gaan met de nieuwe situatie (afscheid, gevolgen, financiën)
 • Zelfanalyse; wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik (van droom naar realiteit, een concreet stappenplan met haalbare doelen)
 • Arbeidsmarktanalyse; een onderzoek waarin talenten en passie samenvallen (waar liggen mogelijkheden, wat is het aanbod in de markt, wat past bij mij)
 • Arbeidsmarktbenadering; het Curriculum Vitae, brief, netwerken, sociale media, gespreksvoorbereiding, presentatie, etcetera
 • JobSearchEngine; de JSE wordt ingezet nadat de persoon weer terug in zijn kracht én concurrentierijp is voor de arbeidsmarkt. Een zoekmachine die dromen en realiteit met elkaar verbindt naar een baan met toekomstperspectief

Het Werkkompas

Deze wordt bij outplacement ingezet wanneer de persoon een baan heeft gevonden. Deze krijgt ondersteuning bij:

 • contract onderhandelingen/emolumenten/pensioen etcetera
 • subsidiemogelijkheden worden bekeken
 • coaching tijdens de eerste twee maanden om terugval te voorkomen

Voor de deelnemer

Voor een succesvol outplacementtraject is het natuurlijk belangrijk dat het klikt tussen jou en de coach. Samen geef je een traject vorm waar jij je prettig bij voelt. Outplacement betekent voor jou een reis die ondernomen wordt waarin je samen op zoek gaat naar jouw bestemming. Misschien wel afscheid nemen van zekerheid van werk, inkomen, dagelijkse activiteiten en inrichting van het dagelijks leven. Dit betekent een enorme ommekeer. Belangrijk daarbij is dat dit een goede plek krijgt zodat jij als deelnemer verder kan met jouw toekomst.

Om verder te kunnen met de toekomst is het belangrijk inzichtelijk te krijgen waar je talenten en kwaliteiten liggen om deze optimaal te benutten. Door middel van de zelfanalyse en de Persoonlijke Profiel Analyse worden deze in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht wat jij als deelnemer graag zou willen, waar jij over 5 jaar wil zijn. Wat zou jij graag willen doen en hoe kun jij dat realiseren. Nadat wij weten waar jouw talenten, kwaliteiten en interesses liggen worden de mogelijkheden voor jou op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Waar liggen je mogelijkheden en waar wil je jouw kwaliteiten en vakmanschap inzetten. Wat voor type organisatie past bij jou, wat voor cultuur.

Als laatste stellen we een strategisch plan op voor het benaderen van de arbeidsmarkt. Daarbij worden jouw curriculum vitae en sollicitatiebrief marktconform gemaakt en wordt gebruik gemaakt van sociale media zoals Linkedin en Twitter. Verder vindt in deze fase de gespreksvoorbereiding en het netwerken plaats. Meer dan 70% van de vacatures wordt namelijk vervuld via het netwerk en komt dus niet in kranten of op vacaturesites.

Advies

De wijze van arbeidsmarktbenadering is de laatste jaren sterk veranderd. Belangrijk is om te anticiperen op die ontwikkelingen en gebruik te maken van oude en nieuwe arbeidsmarktbenaderingen. Jezelf goed profileren en personalbranding zijn belangrijk. Om tot een goede keuze te komen voor het juiste outplacementbureau adviseren wij de volgende stappen:

 • de werkgever geeft toestemming voor outplacement
 • oriënteer je bij drie outplacementbureaus
 • kijk welk outplacementtraject het beste bij jou past
 • kies daarbij het juiste outplacementbureau