Re-integratie

Bij Kuipers Consultancy betekent reintegratie voor deelnemers een direct en persoonlijk contact met een maatwerk re-integratietraject. We werken klantgericht en zorgen voor een speciaal op de persoon afgestemd programma waarbij het uitgangspunt om te reintegreren is: transformatie van cliënt naar medewerker. Door middel van intensieve begeleiding zorgen wij voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het succesvol laten verlopen van het re-integratietraject.
Re-integratie en/of verzuimbegeleiding verzorgen wij in het kader van:
– Wet Verbetering Poortwachter, 1ste & 2de spoor (werkgevers) voorkom loonsanctie
– ZW, WIA, WAO en WAJONG kandidaten (UWV- contractpartner)
– Bijstandcliënten (Gemeente)
– Startende ondernemers
Bij ieder traject kijken we of er mogelijke subsidies zijn voor de werkgever

Wij zijn in het bezit van het keurmerk BlikopWerk. Waardering opdrachtgevers 8,6 en het plaatsingspercentage voor werkzoekenden bedraagt 71%.

Medewerkers worden begeleid door professionele coaches die bij Noloc geregistreerd zijn als Erkend Loopbaanprofessional. Klik hier voor meer informatie.

Re-integratie 1ste & 2de spoor

Wanneer een medewerker is uitgevallen dan is het belangrijk dat u als werkgever, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, stappen zet om de zieke werknemer te ondersteunen bij terugkeer naar zijn werkplek.

Bij re-integratie 1ste spoor is het doel om een werknemer terug te laten keren in zijn eigen functie. Kuipers Consultancy ondersteunt de medewerker hierbij bv door coaching. De oorzaken van het uitvallen worden onderzocht om zo tot een structurele oplossing te komen en nieuwe uitval te voorkomen.

Wanneer terugkeer naar de eigen werkplek niet meer mogelijk is en geen andere werkplek voorradig is, dan is re-integratie 2de spoor aan de orde. Als werkgever moet u de werknemer ondersteunen bij het vinden van passende arbeid buiten het eigen bedrijf. Wij beschikken over de expertise om uw medewerker doelgericht te begeleiden naar een externe werkplek.

Wanneer u aan uw inspanningsverplichtingen voldoet en een adequaat re-integratie traject inzet, voorkomt u mogelijke loonsancties van het UWV.

Intake

Ieder traject start met een uitgebreid persoonlijk onderhoud. In dit gesprek wordt de basis gelegd voor wederzijds vertrouwen. Vervolgens worden de individuele wensen, kwaliteiten, ervaring en competenties van de medewerker/kandidaat in relatie tot de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Indien noodzakelijk, kan dit met een loopbaan-/psychologisch onderzoek, de Persoonlijke Profiel Analyse als assessment instrument of een arbeidsdeskundig advies worden uitgebreid. Op basis van de diagnose wordt voorstel of de Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) en het trajectplan ter goedkeuring aan de opdrachtgever aangeboden. Na goedkeuring wordt het traject opgestart.

Begeleiding & Bemiddeling

Gedurende het hele traject wordt de medewerker / kandidaat door een vast contactpersoon intensief begeleid. De consulent stimuleert, confronteert, motiveert en ondersteunt de medewerker om hem terug te laten keren naar zijn werkplek, of ondersteund de kandidaat tijdens het solliciteren om zijn / haar doelstelling te realiseren. Een sollicitatietraining inclusief een hand– en werkboek wordt digitaal ter beschikking gesteld. Daarnaast worden de kwaliteiten en ambities van de deelnemer in kaart gebracht. Waar wil jij over 5 jaar zijn, wat is jouw ambitie/droom en hoe kun jij deze ambitie realiseren. Door ambities en dromen terug te brengen naar kleine stappen die genomen moet worden, worden ook deze dromen realiseerbaar!

Parallel aan de begeleidingsfase wordt de kandidaat aan ons netwerk voorgesteld en wordt social media ingezet. Voorafgaand aan een definitieve plaatsing kan een proefplaatsing worden ingezet.

Nazorg tijdens plaatsing

Voor én tijdens plaatsing wordt naast het contact met de kandidaat ook het contact met de werkgever geïntensiveerd. Tijdens deze periode vinden diverse evaluaties plaats met als doel een langdurige arbeidsverhouding te borgen.

Contacten met werkgevers | Netwerk

Goede relaties met werkgevers zijn onontbeerlijk bij het werven van benodigde arbeidsplaatsen. Daarom bemiddelt Kuipers Consultancy alleen kandidaten en geen cliënten. We onderhouden nauwe contacten met het bestaande netwerk en blijven op zoek naar nieuwe werkgevers. Kuipers Consultancy heeft de kennis in huis om mogelijkheden binnen de diverse wet– en regelgevingen te benutten om zo de re-integratie optimaal te laten verlopen. Op deze wijze kunnen financiële voordelen voor de werkgever worden gerealiseerd.

Tijdens het re-integratietraject streeft Kuipers Consultancy naar tevredenheid bij kandidaat, werkgever en opdrachtgever waarbij een duurzame relatie uitgangspunt is.

Ervaring

We hebben zeer ruime ervaring binnen diverse disciplines en doelgroepen. Vanaf LBO t/m WO en speciale doelgroepen zoals mensen met ass of bipolaire stoornis.

Advies

De wijze van arbeidsmarktbenadering en reintegratie is de laatste jaren sterk veranderd. Belangrijk is om te anticiperen op die ontwikkelingen en gebruik te maken van oude en nieuwe arbeidsmarktbenaderingen. Jezelf goed profileren en personalbranding zijn belangrijk. Om tot een juiste keuze te komen om goed te reintegreren adviseren wij de volgende stappen
• Je hebt toestemming voor re-integratie
• Oriënteer je bij 3 reintegratie bureaus
• Kijk welk re-integratietraject het beste bij je past
• Kies voor jou de juiste re-integratie