Starterskompas

Het Starterskompas bestaat vooral uit heel veel ‘Doen’. De pragmatische aanpak en de digitale stuurinformatie die samen met de kandidaat wordt ontwikkeld, geeft de starter concrete stuurinformatie om zijn onderneming succesvol te laten worden. De speciaal ontwikkelde ‘Starters Balanced Score Card’ vormt de basis voor succes. Voor ons is een gezond bedrijf: een bedrijf met gedegen bedrijfsvoering en voldoende reserves voor de toekomst.

De kandidaat krijgt naast coaching en training het werkboek ‘Het Starterskompas’. Hierin zijn opdrachten verwerkt die te maken hebben met de vraag: Wat moet ik doen om een eigen bedrijf te starten; wat zijn de gevolgen voor de komende periode; wil ik dan nog steeds zelfstandig ondernemer worden. Daarnaast bestaat het werkboek uit maken van een SWOT – analyse, opstellen ondernemersplan en onderdelen als: de bedrijfsformule, waarin onderscheidt de starter zich, ontwikkelen corporate identity, marketingplan, financieringsplan, exploitatiebegroting, privébegroting, stappenplan, en nog veel meer. Het werkboek wordt aangevuld met een digitaal programma waarin stuurinformatie en een Starters Balanced Score Card op maat ontwikkeld wordt om de onderneming tot een succes te brengen.

Wilt u ondersteuning als het u echt zou helpen? 

Kuipers Consultancy kan u met het starterskompas van dienst zijn

Een aantal bijeenkomsten met borgingsbijeenkomsten. Dit is afhankelijk van de doelstellingen, de huidige situatie en de mogelijkheden. We stellen samen concreet meetbare doelstellingen op en daarop aansluitend een tijdslijn om dat te realiseren. 

Is het starterskompas iets voor u?

Wilt u meer weten over onze ervaring met starterskompas en begeleiding van startende ondernemers en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen? Neem contact via mail of bel 026 – 84 89 069 voor een afspraak. Binnen een uur weet u of onze starters begeleiding het juiste instrument voor u is en heeft u tegelijk de kans om te zien of de ‘klik’ er is voor een eerste afspraak als start voor verbetering.

Kuipers Consultancy stimuleert, enthousiasmeert, reflecteert, confronteert en coacht de kandidaat naar een nieuwe start als zelfstandig ondernemer.