30% werkgevers doet onvoldoende aan re-integratie

Bijna 3 op de tien werkgevers doet te weinig om een zieke of gewonde werknemer weer aan het werk te krijgen. Gevolg loonsanctie van maximaal 1 jr loon doorbetaling. In de praktijk komen we regelmatig werkgevers tegen die hun re-integratiedossier niet op orde hebben. Zij zijn zich onvoldoende bewust dat zij als werkgever zelf verantwoordelijk zijn voor de re-integratie en niet de ingehuurde arbodienst. Gevolg bij aanvraag WIA: loonsanctie van 1 jaar. Werkgevers die wel voldoende inspanningen hebben geleverd ikv Wet verbetering Poortwachter en de re-integratie, mogen hun zieke medewerkers na verplichte twee jaar loondoorbetaling laten gaan.

Het UWV controleert daadwerkelijk of er ander geschikt werk is binnen het bedrijf. Hoe langer iemand ziek thuis zit het passender het werk wordt. Het begrip passend werk betekent dat een medewerker tot 35% van zijn salaris inlevert. Mocht er binnen het bedrijf geen passend werk zijn dan volgt re-integratie 2de spoor: zoeken naar werk bij andere werkgevers.

Belangrijk is om bij aanvang ziekte al direct actie richting zieke medewerker te ondernemen. Wat zijn de verwachtingen tav terugkeer, zijn er beperkingen om te reintegreren, wat zijn de mogelijkheden, hoe lang gaat het duren, zit de werkgever op het juiste spoor met de ondersteuning.

Voorbeeld
Een werknemer verdient € 3.000 bruto per maand. Het eerste ziektejaar kost de werkgever aan loonkosten € 46.650 (100%) inclusief werkgeverslasten. Het tweede jaar € 32.655 (70%). Een loonsanctie betekent 52 weken extra loondoorbetaling en een extra kostenpost van € 32.655 als men de gesignaleerde tekortkomingen niet herstelt.

Wilt u weten of u de re-integratie op orde heeft?

Wilt u meer weten over onze ervaring en aanpak en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069