Aangepaste dienstverlening in verband met COVID-19

De individuele begeleiding van onze re-integratie -, loopbaancoaching – en outplacement kandidaten wordt voortgezet. Dit doen we door face-to-face bijeenkomsten om te zetten in telefonische afspraken en e-coaching.

Het zijn bijzondere tijden en het Corona-virus heeft ons allemaal overvallen; wij kunnen daar weinig aan veranderen. Maar misschien heeft u juist nú onze hulp nodig of is contact essentieel. Door aanpassing in onze werkwijze garanderen wij continuïteit in onze dienstverlening. Zodra er wijzigingen komen zullen wij u daarvan via de website en onze social mediakanalen op de hoogte stellen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon of via ons telefoonnummer 026 – 8489 069