Assessment Centre

Kuipers Consultancy biedt diverse on-line assessment instrumenten aan om uw (toekomstig) personeelsbestand optimaal te benutten. Of het nu gaat om werving & selectie, training, coaching, loopbaanontwikkeling, teambuilding, implementatie strategie bij verbetertrajecten of de vraag om vaardigheden te ontwikkelen. De assessment instrumenten zijn ontwikkeld om snel, doeltreffend en kostenefficiënt inzicht te verkrijgen in het werkgedrag, de gedragseigenschappen, de individuele kwaliteiten en valkuilen van (potentiële) medewerkers en leidinggevenden. Het invullen gebeurt on-line, kan elk moment van de dag, de tijdsduur bedraagt ongeveer 8 minuten en de uitslag heeft een accuratesse van 88%. 

Van ambitie naar resultaat: gedrag als de succesfactor

De assessment instrumenten worden vaak ingezet bij vragen als:
• Hoe kunnen onze managers meer coachend leidinggeven?
• Hoe kan ik de effectiviteit van de sales verhogen?
• Hoe kan ik de klantgerichtheid binnen ons bedrijf verbeteren? 
• Hoe krijg ik de juiste persoon op de juiste plek? 
• Hoe creëer ik meer eigenaarschap bij medewerkers laag in de organisatie? 

Als gedragsspecialist maken wij gebruik van de:
PPA – Persoonlijke Profiel Analyse
FTA – Functie Taak Analyse
• TDA – Team Discovery Analyse
GIA – General Intelligent Assessment

In de jaren 60 werden de eerste Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) opgesteld. Inmiddels is het een wereldwijd gebruikt instrument, beschikbaar in meer dan 60 landen en in 50 verschillende talen. De PPA is geen test maar een gevalideerde psychotechnische methode, een ipsatief instrument die inzage geeft of de persoon de juiste eigenschappen heeft om in een bepaalde functie effectief en succesvol te kunnen werken.

Meer weten over de assessments?

Wilt u meer weten over onze ervaring met de diverse assessment instrumenten, de achtergrond en wat wij daarmee voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069