CoolCat kiest voor Kuipers Consultancy

CoolCat Fashion heeft ons gevraagd om hen te ondersteunen bij een 2de spoor re-integratietraject in het zuiden des lands. Onze werkwijze heeft de doorslag gegeven: afstemming opdrachtgever, medewerker, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en Kuipers Consultancy. Het uitgangspunt om te re-integreren is: willen, kunnen en de arbeidsmarkt. Wij gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen bij de medewerker. Wij werken samen met een goede bedrijfsarts en arbeidsdeskundige die weten en begrijpen waar het over gaat.

Bij Kuipers Consultancy betekent 2de spoor re-integratie voor deelnemers een direct en persoonlijk contact met een maatwerk re-integratietraject met een speciaal op de persoon afgestemd programma.  Door middel van intensieve begeleiding zorgen wij voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het succesvol laten verlopen van het re-integratietraject.