DiSC systematiek

De DiSC Methode – een korte uitleg

De DiSC profiel-actoren werden in 1928 beschreven door William Marston. Hij benoemde vier primaire emoties en de daarbij horende gedragsstijlen, die in ieder mens in meer of mindere mate aanwezig zijn. Deze gedragsstijlen met een paar typerende kenmerken kennen we als:

 • Dominantie: doelgericht, veeleisend, besluitvol, sterke wil, zakelijk
 • Invloed: inspirerend, vriendelijk, enthousiast, open, overtuigend
 • Stabiliteit: ervaringsdeskundige, loyaal, bemoedigend, meelevend, geduldig, sociaal
 • Conformiteit: specialist, voorzichtig, precies, bezonnen, leergierig, formeel

In de jaren 60 werden de eerste Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) opgesteld. Inmiddels is het een wereldwijd gebruikt instrument, beschikbaar in meer dan 60 landen en in 50 verschillende talen. De PPA is geen test maar een gevalideerde psychotechnische methode, een ipsatief instrument die inzage geeft of de persoon de juiste eigenschappen heeft om in een bepaalde functie effectief en succesvol te kunnen werken.

Afhankelijk van de situatie waarin de persoon zich bevindt, vertoont hij/zij in meer of mindere mate deze karakteristieke gedragskenmerken. De volgende voorbeelden geven een indruk van de DiSC-gedragskenmerken. 

Een hoge ‘D’

 • Dynamisch, daadkrachtig, direct
 • Competitief, sturend
 • Neemt makkelijk beslissingen, initieert acties 

Een hoge ‘I’

 • Inspirerend, beïnvloedend, overredend
 • Vriendelijk, communicatief
 • Genereert enthousiasme 

Een hoge ‘S’

 • Betrouwbaar, gemoedelijk, sociaal
 • Is ervaringsdeskundige
 • Kan goed luisteren

Een hoge ‘C’

 • Precies, perfectionistisch, correct
 • Accuraat, vakbekwaam specialist
 • Uiterst nauwkeurig 

Meer weten over de DiSC assessments?

Wilt u meer weten over onze ervaring met de diverse assessment instrumenten en wat wij daarmee voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069 

Links voor meer achtergrondinformatie over de verschillende assessments
• PPA – Persoonlijke Profiel Analyse
• FTA – Functie Taak Analyse
• TDA – Team Discovery Analyse
• GIA – General Intelligent Assessment