Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betreft de optimale inzet van medewerkers om zo een toekomstbestendige en flexibele organisatie te creëren.

Een duurzaam inzetbare medewerker is:
– fysiek gezond
– fit voor zijn/haar werk
– mentaal toegerust
– gekwalificeerd
– gemotiveerd
– voegt economische waarde toe aan het bedrijf/organisatie waar de persoon werkzaam is

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn voortdurend in beweging, zoeken naar kansen om zichzelf uit te dagen, te blijven ontwikkelen en hun prestaties te verbeteren. Het resultaat: een hogere productiviteit, hogere kwaliteit van werk, meer innovatie, voldoende gekwalificeerd personeel, lager verzuim, hoge betrokkenheid, een goed imago en een cultuur waarin zelfregie centraal staat.

Organisatie en medewerker in beweging
Aan organisaties de uitdaging om te blijven excelleren door personeel optimaal in te zetten. Aan medewerkers de uitdaging om goed gekwalificeerd, gezond en gemotiveerd te blijven en aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is het thema waarmee organisatie en medewerker antwoord vinden op deze uitdagingen. 

Leren reflecteren
De belangrijkste conclusie met betrekking tot duurzame inzetbaarheid is dat je moet investeren in persoonlijke ontwikkeling. Je moet mensen in staat stellen om over zichzelf na te denken en te reflecteren. Dat betekent dus ook dat de organisatie letterlijk en figuurlijk ruimte moet scheppen voor haar mensen om deze ontwikkeling plaats te laten vinden en vorm te kunnen geven.

duurzame inzetbaarheid

De afbeelding geeft de visie van Kuipers Consultancy weer op duurzame Inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid wordt zowel vanuit het organisatie- als het medewerkersperspectief bezien: het beoogde doel is fitte medewerkers die optimaal bijdragen aan een fitte organisatie.

Vertrekpunt duurzame inzetbaarheid: een fitte organisatie
Vertrekpunt van duurzame inzetbaarheid zijn de ondernemingsdoelstellingen. Wat wil de onderneming de komende periode realiseren?

Geïnteresseerd in onze uitgebreide visie op duurzame inzetbaarheid? Bel 026 – 84 89 069 of stuur een email naar info@kuipersconsultancy.nl