Functie Taak Analyse

In de FTA worden de gewenste gedragskenmerken voor een bepaalde functie beschreven. Door middel van een fit indicatie wordt bepaald in welke mate een kandidaat/werknemer wat betreft gedragseigen-schappen past bij de specifieke functie.
Net als bij PPA worden de resultaten in een grafische vorm weergegeven. Het PPA profiel kan zo zeer eenvoudig worden vergeleken met het functieprofiel en bepaald kan worden in welke mate er een ‘fit’ is tussen persoon en functie. Om deze vergelijking te vereenvoudigen geven wij u, in de vorm van een fit indicatie, een beeld van de mate van overeenkomst tussen persoon en functie. De fit indicatie geeft op een vijfpuntschaal aan in welke mate er sprake is van een goede match tussen de persoon en de functie. 

Gebleken is, dat wanneer het functie- en persoonsprofiel een grote mate van overeenstemming hebben en het profiel van de functie past bij dat van de kandidaat, de slagingskans bij sollicitatieprocedures verhoogd wordt tot ruim 90%!