Kleine sociale dienstverleners scoren hoger op tevredenheid en effectiviteit

Uit onderzoek door Stichting Blik op Werk naar de kwaliteit van sociale dienstverleners blijkt dat over het verloop van 2009 naar 2011 cliënten en opdrachtgevers meer tevreden zijn over kleinere dienstverleners. Dit zijn organisaties die jaarlijks een kleiner (1 tot 250) aantal trajecten uitvoeren in verhouding tot dienstverleners die jaarlijks duizenden trajecten uitvoeren. Daarnaast sluiten de kleinere dienstverleners hun trajecten vaker succesvol af. De onderzochte dienstverleners zijn re-integratiebedrijven, arbodienstverleners, jobcoaches, outplacementbedrijven en opleidingsinstituten. 

Stichting Blik op Werk heeft dit onderzoek uitgevoerd met het doel de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke elementen van de dienstverlening belangrijk zijn voor het verhogen van de cliënt- en opdrachtgever-tevredenheid. Daarnaast maakt het inzichtelijk welke elementen de kans op het slagen van trajecten verhogen en welke elementen de cliënten dichter bij de arbeidsmarkt brengen.

Onze opdrachtgevers waardeerden ons met een 8,5!

Bron: Blik op Werk