Loonsanctie bij meer dan 33% WIA aanvragen

Bij ruim 33% van alle WIA-aanvragen legt het UWV een loonsanctie op, meldt het UWV. Als het UWV de mening is toegedaan dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de zieke werknemer te re-integreren kunnen zij bepalen dat er nog max. een jaar moet worden doorbetaald door de werkgever. Als er een verplichting tot langer doorbetalen van loon wordt opgelegd betekent dit ook dat dat de periode waarin het wettelijk opzegverbod geld wordt verlengd. Het UWV laat u weten wat er nog aan re-integratie moet gebeuren.

De loonsanctie kan beperkt worden door zo spoedig mogelijk aan uw verplichtingen te voldoen. Wanneer u aan uw verplichting heeft voldaan kunt u het UWV vragen om de sanctie te stoppen. Nadat de sanctie is opgeheven kan de zieke werknemer alsnog een WIA- uitkering aanvragen.

De loonsanctie voorkomen: natuurlijk het beste!

Enkele aandachtspunten hiervoor zijn:

  • Voer een duidelijk verzuimbeleid
  • Probeer de zieke medewerker zo snel mogelijk terug te krijgen op de werkplek, al is het maar voor een paar uur.
  • Zorg dat u regelmatig in gesprek blijft met de zieke medewerker
  • Schakel de arbodienst in of bedrijfsarts in. Houd wel zelf controle over het verzuimdossier. U blijft verantwoordelijk als werkgever.
  • Vraag na 1 jaar een deskundig oordeel aan UWV. U weet dan of U op de juiste weg zit met de re-integratie.
  • Wacht niet te lang met het inzetten van spoor 2 (dit mag al vóór het 2e ziektejaar) Schakel hiervoor een re-integratiebureau in en start hiermee op tijd. Dit neemt al gauw een aantal maanden in beslag.

Meer weten over hoe u loonsancties kunt voorkomen?
Neem contact op via mail of bel 026 – 84 89 069