Maatschappelijk Betrokken & Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk betrokken vloeit direct voort uit de missie van Kuipers Consultancy: ‘samen werken aan een betere toekomst voor iedereen’. Maatschappelijke betrokkenheid is de kern van ons werk. Wij willen rechtvaardigheid in de samenleving bevorderen door de talenten, ambities en wensen van onze deelnemers te versterken en deze te verbinden met waardevolle en zinvolle vragen die in de samenleving spelen. Daarnaast kiezen we onze samenwerkingspartners mede op grond van hun actieve deelname aan het maatschappelijk leven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Kuipers Consultancy wil niet alleen zakelijk een winstgevend en gezond bedrijf zijn met voldoende reserves voor de toekomst, wij willen ook duidelijk meetbaar maatschappelijk rendement. Ook wel Social Return On Investment (SROI). Wij werken met de volgende kernwoorden:

People | Planet | Profit | Passion | Pleasure

Onze opdrachtgevers baseren keuzes voor een te leveren dienst of product niet meer alleen op basis van prijs en kwaliteit. Ook de maatschappelijke bijdrage die Kuipers Consultancy levert speelt een rol. Zowel op sociaal, milieutechnisch als cultureel gebied.

Voorbeelden van MVO voor onze organisatie:

  • Wij begeleiden organisaties waarbij in onze werkwijze MVO centraal staat
  • Wij begeleiden al jaren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Wij sponsoren actief diverse regionale verenigingen en initiatieven
  • Wij sponsoren diverse landelijke organisaties
  • Wij hechten veel waarde aan het milieu. Dit uit zich door te kiezen voor gedeeltelijk elektrisch wagenpark, een goede afvalscheiding, digitalisering van onze organisatie (minder papierwerk) en sponsoring van organisaties die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu

Meer weten over hoe wij Maatschappelijk Betrokken & Verantwoord Ondernemen? bel 026 – 8489069.