Mobiliteit

Organisaties zijn voortdurend in beweging binnen de huidige conjunctuur. Van medewerkers wordt verwacht dat zij daarin meebewegen. Duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit zijn dan ook steeds belangrijker geworden. De ‘baan voor het leven’ komt nog zelden voor. Steeds vaker zien organisaties zich geconfronteerd met bijvoorbeeld reorganisaties; functies komen te vervallen en nieuwe functies kunnen ontstaan. Daarnaast kan het gaan om re-integratie, outplacement, verzuimbegeleiding of loopbaanbegeleiding. Bij mobiliteit vraagstukken gaat het dus niet alleen om inkrimping van bedrijfsactiviteiten. Het komt ook steeds vaker voor dat individuele of zelfs groepen medewerkers niet langer kunnen functioneren op het niveau dat de functie inmiddels vereist.

Binnen onze aanpak werken wij aan de bereidheid én de mogelijkheid om van werk te veranderen. Daarbij gaan we uit van de vraag en mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde medewerkers. In samenwerking met werkgevers, brancheorganisaties, opleidingscentra en samenwerkingspartners ontwikkelen wij verkorte leer/werk trajecten die aansluiten bij de actuele vraag en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid vraagt mobiliteit.

Kuipers Consultancy werkt uitsluitend met geregistreerd Noloc Erkend Loopbaanprofessionals. Klik hier voor meer informatie.

Aanpak

Kuipers Consultancy biedt een integraal dienstenpakket aan om organisaties te ondersteunen bij hun mobiliteit vraagstukken. Enerzijds advies mbt de randvoorwaarden en anderzijds operationeel voor medewerkers, zowel intern als extern. Essentieel bij een succesvolle aanpak is de verschillende disciplines te koppelen; juridisch, financieel maar zeker ook HR-instrumenten (mobiliteitsbegeleiding) wat vaak eerder tot een bevredigender resultaat leidt.

Door de kleinschaligheid van Kuipers Consultancy, waarbij maatwerk, aandacht, betrokkenheid en duurzaam resultaat centraal staan, zijn veel cliënten getransformeerd tot kandidaat. Zij zijn met succes begeleid naar werk in diverse branches of opgeleid en getraind om in de huidige functie mee te kunnen. Vanaf de start van ieder traject heeft u te maken met één consultant, die fungeert als coach en vraagbaak. Deze persoon is de spil tussen medewerker, bedrijfsarts, opdrachtgever, uitvoeringsinstantie (UWV) en de (nieuwe) werkgever.

Meer weten over mobiliteit?

Wilt u meer weten over onze ervaring met mobiliteit en wat wij voor uw mobiliteitsvraagstuk kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069