Outplacement, doen of niet?

Vele medewerkers worden onverwacht ontslagen. Jaren goed gefunctioneerd en ineens is daar het moment. ‘Out of the blue’ wordt medegedeeld dat het minder goed gaat dan het lijkt, en dat gedwongen ontslagen niet te vermijden zijn.

Zo ook voor Marijke, 52 jaar, zij dacht dat een outplacementtraject voor haar niet nodig was. Zij kreeg het aangeboden van de werkgever en dacht ach, baat het niet dan schaadt het niet. Nu is ze, inmiddels ruim 2 maanden, aan de slag bij een nieuwe werkgever. Zij is toch heel blij dat ze ‘het’ gedaan heeft: “zo’n ontslag geeft je zelfvertrouwen toch een flinke duw, en ‘k zag alleen maar beren op de weg. Te oud, parttimer, opleiding te lang geleden, eenzijdige werkervaring, kortom: wie zit er nu nog op mij te wachten? Daarnaast was ik behoorlijk van slag door het ontslag en dacht dat ik werkelijk niks meer kon. Ik vond in het traject en dan met name het bezinningsdeel heel waardevol en belangrijk, wat wil ik, wat kan ik, wat vraagt de markt, wat is mijn passie en wat is mijn droom. Het heeft mijn zelfvertrouwen teruggegeven waardoor ik nu inderdaad op een werkplek zit waar ik als jonge meid van gedroomd heb! En ik krijg nog opleiding en cursussen bij de nieuwe werkgever om me verder te ontwikkelen!”

Een outplacementtraject is iets anders dan een bemiddelingstraject, zoals door vele uitzendorganisaties wordt aangeboden. Het is specifiek gericht op het vervullen van vacatures die voorhanden zijn. Het is bemiddeling ipv outplacement. Een outplacementtraject kent een aantal fases, waarbij de nadruk op de begeleiding ligt. Eerst het verwerken van het verlies van een baan. Met name dit aspect is heel belangrijk, dit wil je na een half jaar niet als een boemerang terugkrijgen. Met als gevolg een grote kans op ‘afbrandrisico’ en dat is wel het laatste wat je iemand toewenst.

Een Outplacementtraject kent een aantal fases om uiteindelijk weer te transformeren tot een geschikte kandidaat: iemand die weet wat hij wil, wat hij kan en waar zijn mogelijkheden liggen. Last but not least: het ontslag en het afscheid een plaats geven waardoor de persoon weer optimaal kan performen bij sollicitatieprocedures én in een nieuwe baan.

Diverse bureaus
Natuurlijk zijn er heel veel verschillende bureaus. Zo zijn er bureaus die vooral gericht zijn op bemiddeling, anderen op de begeleiding of heel spiritueel, weer anderen op de gefaseerde begeleiding en pas dan bemiddeling. Bij Kuipers Consultancy houden we ons vooral met het laatste bezig, namelijk een goed fundament leggen bij de gefaseerde begeleiding om daarna te bouwen aan een gedegen toekomst. Daarnaast bieden we een klankbord bij contractonderhandelingen en houden we contact met de persoon tot 6 maanden nadat hij aan de slag is gegaan, dit om terugval te voorkomen en eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Ontslagen worden is vaak een emotioneel gebeuren met een enorme impact voor de persoon. De zekerheden die iemand had vallen weg: zowel persoonlijk, relationeel, financieel als de daginvulling. In het begin hebben vrienden nog wel een luisterend oor – maar daarna wordt het tijd dat je weer ‘aan de slag gaat’. Bij ons mag je iedere week delen wat de impact van het ontslag is en hoe verdrietig je bent dat nu net jij jouw baan kwijt bent. Marijke gaf tijdens de evaluatie van het traject aan dat het ontslag haar veel meer had aangegrepen dan ze aanvankelijk had verwacht. Ze had de tijd en het klankbord dan ook echt nodig om uiteindelijk weer terug in haar kracht te komen en haar zelfvertrouwen weer terug te krijgen. Pas daarna kon ze weer naar buiten richting de arbeidsmarkt als geschikte kandidaat die ‘concurrentierijp’ is.