Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

De PPA geeft inzage of de persoon de juiste eigenschappen heeft om in een bepaalde functie effectief en succesvol te kunnen werken. De PPA stelt u en/of uw medewerkers in staat meer inzicht te verkrijgen in de geprefereerde werkstijl. Als een medewerker zich bewust is van het eigen gedrag kan deze persoon optimaal gebruik maken van zijn kwaliteiten. Mogelijke beperkingen kunnen worden gecompenseerd.

De  PPA geeft inzicht in:

• Het eigenbeeld, hoe de persoon zichzelf ziet
• Gedrag onder druk, hoe de persoon zich onder druk gedraagt
• Werkmasker, het gedrag wat de persoon in zijn dagelijkse werkzaamheden laat zien

De PPA is geen test maar een gevalideerde psychotechnische methode, die inzage geeft of de persoon de juiste eigenschappen heeft om in een bepaalde functie effectief en succesvol te kunnen werken.

Achtergrondinformatie