Re-integratie 1ste spoor

Wanneer een medewerker is uitgevallen, is het belangrijk dat u als werkgever, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, stappen zet om de zieke werknemer te ondersteunen bij terugkeer naar zijn werkplek, re-integratie 1ste spoor.

Bij re-integratie 1ste spoor is het doel om een werknemer terug te laten keren in de eigen functie. Kuipers Consultancy ondersteunt de medewerker hierbij door coaching. De oorzaken van het uitvallen worden onderzocht om zo tot een structurele oplossing te komen en nieuwe uitval te voorkomen. Thema’s zijn o.a.

  • DiSC assessment – inzicht krijgen in kwaliteiten en talenten door PPA
  • Zelfvertrouwen, zelfbeeld en eigenwaarde
  • Terugkeer naar werk, dan wel ander werk
  • Veerkracht en zin in werk
  • Opruimen van ruis tussen leidinggevende en werknemer
  • In beweging komen en doen van wat bijdraagt aan gezond zijn

Het kan zijn dat uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat terugkeer naar de eigen functie geen optie meer is of wordt. Dan gaat re-integratie 2de spoor een rol spelen.

Wanneer u aan uw inspanningsverplichtingen voldoet, voorkomt u mogelijke loonsancties van het UWV.

Meer weten over re-integratie 1ste spoor?

Wilt u meer weten over re-integratie 1ste spoor en wat Kuipers Consultancy hierbij voor u kan betekenen? Neem direct contact op via mail of bel 026 – 84 89 069  voor een afspraak.