Re-integratie 2de spoor

2de Spoor re-integratie is aan de orde wanneer terugkeer naar de eigen werkplek niet meer mogelijk is en geen andere werkplek voorradig is. Als werkgever moet u, zo staat beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter, de werknemer ondersteunen bij het vinden van passende arbeid buiten het eigen bedrijf. met 2de spoor hoeft u niet te wachten tot 2de ziektejaar. Wij beschikken over de expertise om uw medewerker doelgericht te begeleiden naar een externe werkplek én over de expertise om het traject op procesniveau goed te begeleiden zodat aan voorwaarden voor UWV wordt voldaan. Wanneer u als werkgever aan uw inspanningsverplichtingen voldoet, voorkomt u mogelijke loonsancties van het UWV.

Voor de medewerker

Langdurig ziek zijn brengt vele veranderingen met zich mee, zowel privé als zakelijk als financieel. Tal van regels komen in beeld, en aan vele verplichtingen moet u voldoen. De arbo-arts, de arbeidsdeskundige en het UWV spelen een leidende rol in het re-integratieproces 1ste spoor en 2de spoor. Daarnaast is het belangrijk uw financiële situatie onder de loep te nemen en tijdig bij te sturen indien noodzakelijk.

Kuipers Consultancy heeft ruime ervaring binnen re-integratie 2de spoor. In een traject gaan wij niet uit van uw beperkingen; wij kijken naar de mogelijkheden, wensen, kwaliteiten, competenties en uw toekomstplannen.

Een re-integratietraject gaat bij ons verder dan het vinden van een baan. Het maken van bewuste keuzes, doelen in loopbaan en een goede balance tussen werk en privé zijn hierbij essentieel. Strategie uitstippelen voor de lange termijn en daar een plan van aanpak op maken zodat u aan het roer staat en de regie heeft over uw nieuwe loopbaanrichting.

Maatwerk is de sleutel naar een succesvol traject

Het re-integratietraject is volledig maatwerk en wordt gezamenlijk met u als deelnemer vorm gegeven. Gedurende het traject wordt de koers voortdurend gemonitord en zonodig bijgestuurd. De ondersteuning is bij ons individueel. Wij geloven niet in klassikale aanpak maar maatwerk op alle fronten. Het traject bestaat uit individuele gesprekken, vaardigheidstrainingen en jobhunting door u en uw coach. Daarbij profiteert u van de expertise, arbeidsmarktkennis en het netwerk van de coaches.

Han Kuipers Noloc erkend loopbaanprofessional

U wordt begeleid door een Noloc geregistreerd Erkend Loopbaanprofessional. Klik hier voor meer informatie.

Meer weten over re-integratie 2de spoor?

Wilt u meer weten over re-integratie 2de spoor en wat Kuipers Consultancy daarin voor u kan betekenen? Neem direct contact op via mail of bel 026 – 84 89 069  voor een afspraak.