Starters begeleiding

Kuipers Consultancy heeft met haar Starters Academie programma’s en instrumenten ontwikkeld voor (potentiële) startende ondernemers, die leiden naar een succesvolle onderneming. Uitgangspunt bij starters begeleiding: jij staat aan het roer en weet wat je moet doen om jouw doelen te bereiken. Het gaat bij het ondernemen dan ook niet om het idee, dit is slechts een klein onderdeel. Jouw ambitie, de uitvoering én discipline zijn de sleutel naar succes.

Starters begeleiding door Kuipers Consultancy zorgt ervoor dat u werkt met professionals die zelf het klappen van de zweep kennen en weten waar ze het over hebben. Het zijn volwaardige gesprekspartners die jou ondersteunen en begeleiden bij het uitzoeken / opzetten van jouw eigen zaak. 
De modules die ontwikkeld zijn: 

      1. ‘Onderzoekskompas’, voor de potentiële starter

      2. ‘Starterskompas’, voor de startende ondernemer 

      3. ‘Ondernemerskompas’, voor de gestarte ondernemer die meer rendement
           wil halen uit zijn bedrijf. 


De opleidingskompassen zijn door accountants getest en 100% goedgekeurd. 

Zowel door de overheid als de arbeidsmarkt wordt zelfstandig ondernemerschap aangemoedigd en gestimuleerd. Daarnaast hebben mensen steeds meer behoefte om werk en privé in goede balans te brengen, waarbij flexibiliteit een belangrijke rol speelt.

Vakmanschap vs Ondernemerschap

Kuipers Consultancy is van mening dat vakmanschap iets anders is dan ondernemerschap. Daarom ontwikkelen wij samen met de startende ondernemer de juiste stuurinformatie die moet leiden tot inzicht in kwaliteiten, valkuilen en het kaart brengen van hiaten, om zo een gezond en duurzaam bedrijf met voldoende reserves voor de toekomst op te bouwen. 

      • Ondernemerschap is een keuze • Ondernemen is gedrag
      • Gedrag kun je beïnvloeden • Succes is een keuze! 

De programma’s bestaan vooral uit heel veel ‘Doen’. De pragmatische aanpak en de digitale stuurinformatie die samen met de kandidaat wordt ontwikkeld, geeft de starter concrete stuurinformatie om zijn onderneming succesvol te laten worden. De speciaal ontwikkelde ‘Starters Balanced Score Card’ vormt de basis voor succes. 

Kuipers Consultancy stimuleert, enthousiasmeert, reflecteert, confronteert en coacht de kandidaat naar een nieuwe start als zelfstandig ondernemer. 

Meer weten over starters begeleiding?

Wilt u meer weten over onze ervaring met starters en wat wij voor uw ondernemersvraagstuk kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069