Subsidiemogelijkheden als u een medewerker met een uitkering in dienst neemt

Bij het in dienst nemen van een werknemer met een uitkering (re-integratie) kent het UWV diverse subsidie mogelijkheden voor de werkgever en dus ook voor de werknemer. Dit kan variëren van aanpassingen op de werkplek voor de medewerker tot loonkostensubsidies.

Hierbij de voordelen nog eens op een rij.
• Premiekorting in dienst nemen werknemer >50jr  – max €7.000 jr/3 jr
• Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
• Proefplaatsing: maximaal 2 maanden
• Korting op loonbelasting bij bijscholing
• Vergoeding voorzieningen werkgever
• Jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
• Jonggehandicaptenkorting (Wajong) verrekenen
• Minder loon betalen (Wajong)
• Aanvullende uitkeringen Overheid en Onderwijs

De werkgever kan deze subsidie krijgen als hij:
• de werknemer een contract aanbiedt voor 1 jaar;
• van plan is dat contract met nog een half jaar te verlengen;
• de subsidie aanvraagt binnen 3 maanden nadat de werknemer bij hem in dienst is gekomen.

De in dienst te nemen werknemer dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• heeft een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering; of
• is nog geen 50 jaar;
• kan heel moeilijk aan werk komen;
• heeft de afgelopen 6 maanden niet op proef gewerkt bij deze werkgever;
• heeft een indicatie loonkostensubsidie (LKS);
• heeft in de afgelopen 5 jaar niet eerder loonkostensubsidie ontvangen;
• heeft al langer dan 1 jaar een volledige WW-uitkering *.

* Hierop is 1 uitzondering. Heeft de werknemer een WW-uitkering omdat hij werkloos is geworden na een baan in het onderwijs of bij de overheid? Dan kan een werkgever geen subsidie krijgen. De (ex)werkgever is dan namelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van die werknemer.

Laat u goed adviseren en begeleiden naar wat voor medewerker u op zoek bent. Naast werkervaring en opleiding is het gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse in combinatie met de Specifieke Taak Analyse aan te bevelen om tot een perfecte match te komen.

Bron: site UWV