Training

Kuipers Consultancy biedt een breed scala trainingen aan, allen maatwerk, die in overleg met de opdrachtgever worden vormgegeven. Onze trainingen zijn resultaat – en praktijkgericht waarbij gewenst gedrag centraal staat. Dat betekent dat niet de theorie maar de praktijk centraal staat. Dit is onze verbeteracademie.

Van ambitie naar resultaat, gedrag als succesfactor

Bij iedere training staat het toepassen van het eigen handelen in de praktijksituatie centraal, door reflectie en toepassen nieuwe methodiek ontstaat gewenst gedrag. Bij de trainingen kan gebruikt worden gemaakt van videofeedback om beter inzicht te krijgen in het eigen gedrag en het effect van het toepassen van verbeterpunten. De trainingen zijn interactief, deelnemers worden getriggerd om tips van elkaar en trainer toe te passen en eigen te maken in de training.

Onze training wordt ervaren als pragmatisch,inspirerend, met persoonlijke aandacht en met een hoog rendement voor langere tijd. De aangereikte instrumenten zijn dusdanig vorm gegeven dat de deelnemer ook na de training geïnspireerd blijft en kan handelen. We hanteren verschillende stijlen tijdens de training, confrontatie gaan wij daarbij niet uit de weg. Deelnemers worden dus regelmatig uit de comfortzone gehaald met als doel het behalen van het vooraf gewenste resultaat. 

Door onze werkwijze zijn de trainingen klantspecifiek en hebben een hoog rendement. Voor ons is training geen doel maar een middel; wat gaat de deelnemer morgen anders doen om het beoogde rendement in de praktijk te brengen. De sleutel tot succes van iedere training: borging van gewenst gedrag in de dagelijkse praktijk. Dat betekent dat management concreet betrokken is bij borging van het gewenst gedrag: een goede leeromgeving om te kunnen groeien is hierbij essentieel. Bij een meerdaagse training krijgen deelnemers opdrachten mee en houden reflectieverslag bij om zo bewust gewenst gedrag te implementeren bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. 

De trainingen worden zowel in-company als op locatie gegeven. 

We bieden trainingen aan op het gebied van:

 • Communicatie- en gesprekstechnieken
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Ik-marketing / personal branding 
 • Social Media / business branding
 • Competentie ontwikkeling
 • Team DiSCovery 
 • Verbeterdenken
 • Assertiviteit
 • Effectief presenteren
 • Effectief vergaderen
 • Plannen en organiseren
 • Kernkwaliteiten / kernkwadranten
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren van medewerkers
 • Effectief delegeren
 • Functionerings-, beoordelings- en POP-gesprekken
 • Verzuimmanagement
 • Sociale Zekerheid
 • Coachend leidinggeven
 • Timemanagement
 • Klachtenmanagement
 • Diverse verkoop trainingen
  (beginners, gevorderden en professionals)

Arbeidsmarkt gerelateerde trainingen

 • Solliciteren 
 • Netwerken
 • Social Media 
 • Personal branding
 • Zelfstandig ondernemerschap

Meer weten over onze trainingen?

Kuipers Consultancy ontwikkelt met haar verbeteracademie programma’s op maat met een hoog rendement!  Wilt u meer weten over onze ervaring, visie en werkwijze en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069