Verzuimmanagement

Kuipers Consultancy ondersteunt u om het verzuim aantoonbaar te verlagen en ook zo te houden. Dit realiseren wij door pro-actief verzuimmanagement met daarbij een focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door ons netwerk van professionals heeft u de juiste deskundige tot uw beschikking. Het persoonlijk contact met u als ondernemer en de kennis van uw bedrijf vormen de basis van onze aanpak. Wij kunnen u daardoor optimaal ondersteunen bij het ziekteverzuim.

Bij verzuimmanagement wordt door ons niet alleen naar werksituatie en werkomstandigheden gekeken, ook wordt rekening gehouden met de privésituatie. Steeds meer medewerkers ervaren een verstoorde balans tussen werk en privé, waardoor verzuim op de loer ligt. Als werkgever kunt u dit mede voorkomen door het inzetten van goed verzuimmanagement. Omgang MKB met verzuim

Bij verzuim heeft werkgever de regie én is eindverantwoordelijk!

Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever verantwoordelijk voor het re-integratieproces op het moment dat de weknemer ziek wordt; u wordt geacht dat volgens de juiste wettelijke regels uit te voeren. De verzuim begeleiding en de re-integratie uitbesteden aan een arbodienst is onvoldoende, u heeft ten aller tijde de regie en bent als werkgever eindverantwoordelijk voor de ondernomen stappen. Het UWV bepaalt bij de WIA aanvraag of de re-integratie goed is verlopen. Dit gebeurt achteraf. Als het UWV vindt dat de re-integratie inspanningen onvoldoende zijn, legt men een loonsanctie op van één jaar. Dat is voldoende reden, om als werkgever niet toe te kijken en aan de zijlijn te staan, maar zelf de regie te houden bij het ziekteverzuim.

Bij verzuim en re-integratie krijgt u te maken met meerdere wetten, regelingen, beleidsregels en, indien van toepassing, CAO bepalingen. Daarnaast kan uw ziekteverzuimverzekeraar ook eisen stellen aan de aanpak van re-integratie. Alleen vertrouwen op de bedrijfsarts of de casemanager van de arbodienst is onvoldoende. Bovendien voeren de casemanagers van arbodiensten geen verzuimgesprekken en kennen ze uw bedrijf niet.

Werkwijze Verzuim

Persoonlijk contact met u als ondernemer en de kennis van uw bedrijf vormen de basis voor onze aanpak. Wij kunnen u daardoor optimaal ondersteunen bij het verzuim. Door ons netwerk van professionals (bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen, juridisch experts) heeft u de juiste deskundigheid tot uw beschikking.

Meer weten over verzuimmanagement door Kuipers Consultancy?

Wilt u meer weten over onze ervaring en aanpak en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069