Wie we zijn

Kuipers Consultancy is in 2007 te Arnhem opgestart door Han Kuipers om de passie voor ontwikkelen en verbeteren van mensen en organisaties te kunnen delen op een manier die bij u en bij ons past. Uitgangspunt bij alles wat we doen: samen werken aan een betere toekomst voor iedereen door te ontwikkelen en te verbeteren i.p.v. te veranderen. Wij geloven namelijk niet dat mensen willen veranderen maar wel dat zij zich verder willen ontwikkelen en beter willen worden in datgene wat zij doen.

Inmiddels zijn wij met negen mensen aan de slag om u professioneel te ondersteunen bij verdere ontwikkeling en verbetering van uzelf, medewerkers en organisatie. Kenmerkend is onze pragmatische aanpak; samen werken we met opdrachtgever en deelnemer(s) aan één gezamenlijk doel: de beste weg naar duurzaam resultaat.

Onze werkwijze is persoonlijk, betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Als specialist op het gebied van werkgerelateerd gedrag verbeteren wij meetbaar de performance door het koppelen van houding en gedrag aan prestatie-indicatoren en persoonlijke ontwikkeling. Onze aanpak creëert regie en eigenaarschap en brengt plezier terug daar waar het hoort. Dagelijks trakteren we op slimme en nieuwe inzichten waardoor ontwikkeling en verbetering wordt gerealiseerd. Met 25 jaar ervaring binnen diverse disciplines, profit en non-profit, doen wij dit op individueel, team en organisatieniveau. Klanten kiezen voor ons omdat het hen verder brengt en … op voorsprong zet.

Wij hebben zeer ruime ervaring op het gebied van (loopbaan)coaching, re-integratie 1ste, 2de & 3de spoor, verbetertrajecten en outplacement. We beschikken over een uitgebreid netwerk. Onze deelnemers ervaren een veilige omgeving waardoor zij in staat zijn om meer rendement uit de begeleiding te halen waarbij het doel niet uit oog verloren wordt. Effectiviteit en efficiency zijn daarbij terugkerende thema’s waarbij meetbare verbetering en duurzaam resultaat centraal staan. Dit uit zich in een bovengemiddeld plaatsingspercentage, een hoge klant/opdrachtgeverswaardering en sinds aug.2015 een 1ste plaats bij keurmerk Blik op Werk in de landelijke ranking van >450 coachingsbedrijven.

Onze Kracht

De kracht die ons toegedicht wordt: daadwerkelijk dié aandacht, inspiratie en energie geven die noodzakelijk is om mensen in beweging te krijgen bij het zetten van een volgende stap in de persoonlijke- en/of organisatorische ontwikkeling. Door onze pragmatische aanpak, waarbij duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan, wordt een succesvolle en duurzame arbeidsrelatie tot stand gebracht. Resultaat is dat mensen meer plezier hebben bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en dat het gewenst gedrag wordt geborgd in de dagelijkse praktijk. Onze inspanning levert u op: meetbare verbetering van effectiviteit en efficiency, inzicht, eigenaarschap en kostenreductie!

Ervaring

Han Kuipers heeft als gedragspecialist ruim 25 jaar ervaring in zowel profit als non-profit organisaties (MKB, banken, gemeentes, politie, uwv, industrie (food en maak), automotive, dienstverleners, ROC’s, sociale werkvoorziening, zorg, startups en de duikbranche). Zijn ervaring bestaat o.a. uit begeleiden, bemiddelen, coachen, trainen, opleiden, verzorgen van re-integratie- en outplacementtrajecten, leiding geven, organisatieadvies, ontwikkelen van opleidingen, ontwikkeling en implementatie van PZ/HRM beleid met competentie management systeem met functionerings- & beoordelingssystematiek en consultancy, zowel in Nederland als op Caribisch Nederland.

Visie  –  de M-factor is úw succesfactor

Kuipers Consultancy ziet mensen en hun mogelijkheden als dé belangrijkste kracht & kritische succesfactor van organisaties en bedrijven: de M-factor. Om optimaal te performen is het belangrijk dat mensen plezier, enthousiasme, betrokkenheid en de juiste competenties hebben om in een werksituatie succesvol te zijn. Om dit te realiseren begeleiden wij kandidaten, medewerkers en organisaties om de beoogde doelstellingen te realiseren. Door onze pragmatische aanpak, waarbij duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staan, wordt een succesvolle en duurzame arbeidsrelatie tot stand gebracht met meetbare verbetering als resultaat.
Binnen onze visie worden mensen gedreven door hun intrinsieke motivatie. Dit wordt aangewakkerd wanneer dit positief gestimuleerd én gewaardeerd wordt. Vernieuwing en ontwikkeling vind plaats door de mogelijkheid van vrijheid van denken, doen en handelen, dit alles natuurlijk binnen kaders en randvoorwaarden. Drijfveren en eigenaarschap worden gecreëerd door waardering binnen de organisatie, door het geven van verantwoordelijkheden en door financiële prikkels.

Werkwijze

Ieder traject begint, geheel vrijblijvend, met een persoonlijk onderhoud waarin de basis wordt gelegd voor wederzijds vertrouwen als start voor een goede samenwerking. Vervolgens worden doelstellingen in kaart gebracht en wordt bekeken of de behoefte aansluit bij de werkwijze en het aanbod van onze diensten. Daarnaast wordt gekeken of de randvoorwaarden voldoende aanwezig zijn om het traject succesvol te laten zijn. De opdrachtgever wordt pro-actief betrokken om tot optimale afstemming en invulling van het traject te komen.

Kwaliteit

We staan sinds augustus 2015 op de 1ste plaats in de landelijke ranking van >450 coachingsbedrijven bij het keurmerk Blik op Werk, hét kwaliteitsinstituut dat bijdraagt aan een leven lang gezond en met plezier werken, aan het werk blijven en werk verkrijgen. We zijn gecertificeerd door ‘Tüv Nederland’ voor de interne processen  en we zijn Noloc geregistreerd Erkend Loopbaanprofessional, beroepsvereniging voor loopbaancoaches. Binnen onze dienstverlening staan duurzame inzetbaarheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwaliteit en duurzaam resultaat hoog in het vaandel.

Afspraak maken?

Wilt u meer weten over wat wij voor u en/of uw M-factor kunnen betekenen?
Neem contact op voor een afspraak via mail of bel 026 – 84 89 069