Zelfstandig ondernemerschap

Zowel door de overheid als de arbeidsmarkt wordt zelfstandig ondernemerschap aangemoedigd en gestimuleerd. Daarnaast hebben mensen steeds meer behoefte om werk en privé in goede balans te brengen, waarbij flexibiliteit een belangrijke rol speelt.  Kuipers Consultancy is van mening dat vakmanschap iets anders is dan ondernemerschap. Daarom ontwikkelen we samen met de startende ondernemer de juiste stuurinformatie die moet leiden tot een gezond en duurzaam bedrijf met voldoende reserves voor de toekomst.  

Onderzoekskompas

Het programma ’Het Onderzoekskompas’ is bestemd voor deelnemers die overwegen een start te maken als zelfstandig ondernemer. Doel van het programma is de deelnemer goed onderbouwd inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om als zelfstandig ondernemer succesvol te zijn. Na afloop heeft de deelnemer inzichtelijk of hij wel of niet gaat starten.

Het programma bestaat uit 5 modules waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen: Vakmanschap vs Ondernemerschap / Motivatie & Drijfveren onderzoek / Ondernemerskwaliteiten / Missie / Visie / Doelstelling / USP / Hoe richt ik mijn onderneming in / Wie worden mijn klanten / Financiën / Acquisitie / haalbaarheid / naar de KvK

Starterskompas 

Het Starterskompas bestaat vooral uit heel veel ‘Doen’. De pragmatische aanpak en de digitale stuurinformatie die samen met de kandidaat wordt ontwikkeld, geeft de starter concrete stuurinformatie om zijn onderneming succesvol te laten worden. De speciaal ontwikkelde ‘Starters Balanced Score Card’ vormt de basis voor succes.

De kandidaat krijgt naast coaching en training het werkboek ‘Starterskompas’. Hierin zijn opdrachten verwerkt die te maken hebben met de vraag: Wat moet ik doen om een eigen bedrijf te starten; wat zijn de gevolgen voor de komende periode; wil ik dan nog steeds zelfstandig ondernemer worden. Daarnaast bestaat het werkboek uit maken van een SWOT – analyse, opstellen ondernemersplan en onderdelen als: de bedrijfsformule, wat is het bestaansrecht van de onderneming, wat is het hoger doel, waarin onderscheidt de starter zich, ontwikkelen corporate identity, marketingplan, financieringsplan, exploitatiebegroting, privébegroting, stappenplan, en nog veel meer. Het werkboek wordt aangevuld met een digitaal programma waarin stuurinformatie en een Starters Balanced Score Card op maat ontwikkeld wordt om de onderneming tot een succes te brengen.

Ondernemerskompas

Het ‘Ondernemerskompas’ is speciaal ontwikkeld voor het vervolmaken van de onderneming of: “Hoe haal je meer rendement uit je tent”. Na een grondige analyse volgt in samenspraak met de ondernemer een plan van aanpak. Het programma vindt zowel bij de ondernemer als op de trainingslocatie plaats.

Onderwerpen zijn:
• Doelen visie missie usp – heeft de ondernemer deze helder
• Ambitie – is deze voldoende aanwezig
• Omzetrealisatie / prognoses – scherp sturen op cijfers
• PR en marketing – waar zitten prospects / leads en klanten
• hoe haal ik meer rendement uit mijn personeel
• Slimmer en efficiënter werken / coaching van de ondernemer/van zzp naar werkgever / F&B gesprekken / Periodiek overleggen

Kuipers Consultancy verzorgt maatwerktrainingen die in overleg met de ondernemer wordt ontwikkeld. Hierdoor wordt overtollige ballast niet meegenomen en kan optimaal rendement worden behaald. Zowel op locatie als open inschrijving behoort tot de mogelijkheden.
– Effectief presenteren
– Acquireren doe je zo
– Netwerken
– Marketing
– Commerciele trainingen (basis, gevorderden en professionals)
Haal meer rendement uit je tent
– Winkel teamtraining
– Time management
– Motiveren van medewerkers
– Functionerings- en beoordelingsgesprekken
– Plannen en organiseren
– Leidinggeven, hoe doe ik dat

Kuipers Consultancy stimuleert, enthousiasmeert, reflecteert, confronteert en coacht de kandidaat naar een nieuwe start naar zelfstandig ondernemerschap.